Ukraine

PLAYERS

Oleg Romanchuk

Pavlo Horonchak

Oleh Dubyk

Andriy Lutsiv

Ihor Shevchuk

Volodymyr Naumenko

Anastasiya Klonsak

Andriy Shmaliuk

Juriy Shmaliuk

Ivan Ondys

 

DELEGATION MEMBERS

Jerzy Brozyna

Halyna Shmaliuk

Hayna Horonchak

Olga Shmaliuk