Japan

PLAYERS

Kouji Kawagishi

Hiroyuki Harada

Syuntaro Matsuzaki

Tomoya Takeda

Seiji Kitazawa

Sotaro Kobayashi

Daisuke Nakajima

Arihiro Kamura

Hidemitsu Yagi

Kouhei Kobayashi

Shinpei Takeuchi

 

DELEGATION MEMBERS

Wataru Okuda

Kazushi Suzuki

Shion Tsuji

Makoto Oshima

Tatsuro Iwane